Video xem thêm: Công cuộc "vượt ngục" bất thành của bè lũ cánh cụt