Video xem thêm: Cô gái hói đầu vì trót dại ăn ngô bằng... máy khoan