Video xem thêm: Đọc thơ Đường, cháu gái 5 tuổi của Donald Trump được lòng dân mạng Trung Quốc