Video xem thêm: Dân lao vào hôi của xe cam lật, mặc tài xế nức nở khóc