Video xem thêm: Người Trung Quốc đổ xô đi mua sắm trong ngày độc thân (11/11)