Video xem thêm: Gia Bảo nhại Sơn Tùng MTP, Đàm Vĩnh Hưng, Lam Trường và Hariwon