Video xem thêm: Màn lái xe lao qua Trấn Thành, Thanh Duy và Hồng Đào gây thót tim