Video xem thêm: Phát hiện khổng tước đặc biệt quý hiếm bay lạc vào nhà dân ở Sài Gòn