Video xem thêm: Công nhân đường sắt lao mình cứu người đàn ông say giữa đường ray xe lửa