Video xem thêm: Nam hành khách đánh nữ nhân viên Vietnam Airlines