Video xem thêm: Cảnh tượng đổ hàng trăm con rắn lúc nhúc ra đất