Video xem thêm: Bố bất ngờ ngã ngồi lên người khiến con trai tử vong tại chỗ