Video xem thêm: Nghệ sĩ chia sẻ cảm xúc Diamond Show - Mr Đàm