Video xem thêm: Được 3 mỹ nhân tranh sủng, Isaac có bí quyết của “Kẻ hủy diệt”?