Video xem thêm: Người chủ hãi hùng chứng kiến trăn dài 6m nuốt chửng cún cưng