Video xem thêm: Sao Hoa ngữ nổi bật tại Tuần lễ thời trang Paris