Video xem thêm: rơi nước mắt trước hoàn cảnh những em bé bị cha mẹ vứt bỏ vì khuyết tật