Video xem thêm: Ngưng làm bạn (#ngunglamban) | Hoàng Yến Chibi & TINO ft. KOP | Official MV 4K |