Video xem thêm: Tưởng nhớ mèo Tombili - linh vật đường phố Istanbul