Video xem thêm: Cảnh em bé chào đời trong túi nước ối nguyên vẹn 80.000 lần có một