Video xem thêm: Lạ lùng người đàn ông xây kim tự tháp bằng vàng làm nhà ở