Video xem thêm: Bố con Hoài Linh ca cổ cực hay trong ngày khánh thành nhà thờ tổ