Video xem thêm: 7 ái nữ nhà tỷ phú giàu bậc nhất Singapore