Video xem thêm: "Quái xế" đứng dậy, dang hai tay, lao xe xuống dốc đèo