Video xem thêm: Video phố đi bộ chật cứng, chợ đêm giảm doanh thu