Video xem thêm: Sơn Tùng diện áo giống G Dragon quẩy hit mới cùng 500 anh em