Video xem thêm: Slow motion Yêu em từ cái nhìn đầu tiên