Video xem thêm: Hạ Vi cover ‘Anh cứ đi đi’ sau nghi án chia tay Cường Đô La