Video xem thêm: Hà Nội: Mưa bão số 3, các phương tiện xe máy không thể di chuyển