Video xem thêm: Lan Khuê: "Tôi sẽ chọn Lê Hà vào vòng loại trừ nếu là Hồ Ngọc Hà"