Video xem thêm: Lan Khuê chia sẻ tình cảm về Lilly Nguyễn tại The Face