Video xem thêm: 'Nam thần bóng chuyền' cao 2 m tại Olympic 2016