Video xem thêm: Sự phấn khích của chồng nữ vận động viên bơi lội Thế vận hội Olympic 2016