Video xem thêm: Màn cầu hôn náo loạn rạp chiếu phim Hà Nội