Video xem thêm: Lilly Nguyễn đối mặt ra sao với những lời chê về ngoại hình?