Video xem thêm: Lilly Nguyễn: "Mình vào top 3, top 5 thì cũng rất vui rồi"