Video xem thêm: Lilly Nguyễn chia sẻ về chuyến thăm gia đình ở Canada