Video xem thêm: Lộ video Hari Won nói tiếng Việt rất chuẩn từ 4 năm trước