Video xem thêm: Biểu cảm đau tim của cặp bố mẹ cổ động viên Rio 2016