Video xem thêm: I am the best (2NE1) - Trần Anh Huy