Video xem thêm: Taecyeon lại tiếp tục "khóa môi" ma nữ Kim So Hyun