Video xem thêm: Loạt nữ MC 9x thế hệ mới, bước ra là sáng bừng sân khấu