Video xem thêm: Phạm Hương đi hát karaoke để giải tỏa stress ở The Face