Video xem thêm: Hình nhân Graham sống sót trong tai nạn giao thông