Video xem thêm: Long Nhật lần đầu khoe ảnh con gái thứ 4