Video xem thêm: Tàu lượn đột ngột dừng, hành khách trèo xuống từ độ cao 30m