Video xem thêm: Vừa ra mắt, chiếc máy gấp đồ đã thu hút hơn 27 triệu người "lười biếng"