Video xem thêm: Yu Tae-ho: Cậu bé "bản sao nhí" đáng cảm phục của Nick Vujicic