Video xem thêm: Bé con 11 tháng tuổi bị hành hạ bởi khối u che hơn nửa khuôn mặt