Video xem thêm: Chết cười với bản cover "Đếm ngày xa em" phiên bản Euro của Đỗ Duy Nam